Sidste opdatering: 11/12-2009 - 13:09:13

Parameter Værdi
Tilstand Slukket
Chip version4.99G
Antal optændinger236
Alarm Ingen
Ydelse (%) 0
Effekt (kw)0.0
Ønsket kedel temp. (°C) 68
Kedel temperatur (°C)53.8
Røg temperatur (°C) 90
Skakt temperatur (°C) 28
Foto sensor (lux)0
Mætning lav 4.24
Mætning høj 40.8
Ønsket ilt % 12.8
Aktuel ilt % 15.4
Træpilleforbrug (kg)4511.47
Køretid snegl (tt:mm:ss)410:08:00
Snegl ydelse / 6 min. 1100
Drift tid eltænding (tt:mm:ss) 17:22:37
Skorstens træk 3
Ude temperatur 5.7
Kurver for pillefyret
Kurver for pillefyret
Tryk her for uddybning af forbrug

Forbrug sidste dageAntal kgGennemsnit pr. dag
162,1962,19
2119,5559,77
7409,8358,55
301427,1747,57


Powered by www.stokerkontrol.dk